ZÁPISY:

 

1. PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ  OO  SE ZAMĚSTNAVATELEM

 

2. PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ  OO  S  JPA  A  SVA

 

3. KOLEKTÍVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

 

4. ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

              

                                           

VIZ  ZÁLOŽKY.