Stížnosti.

 

Máte problém se zaměstnavatelem a jste členem ZO DOSIA. Obraťte se na předsednictvo a my se Vás zastaneme. Nedá se vždy vyhrát přesto se za Vás budeme bojovat. Obecně platí že je to o osobní statečnosti. K tomu je potřeba si přečíst kompletně bod 8 Stížnosti a spory od str. 67 KS.

 

Úraz v práci.

 

Každý zaměstnanec kterému se stane úraz v práci je povinen u svého vedoucího (pro řidiče výpravna) sepsat ihned záznam o pracovním úrazu. Pokud se stane úraz na lince je potřeba zavolat KGX 6 a postupovat podle instrukcí dispečera. Na pozdější sepsání mají nárok pouze ti co jsou v bezvědomí a nebo je odvezla RZS

 

Pojištění odpovědnosti.

 

Pojistné činní 500 kč. DP uhradí 300 kč. a 200kč. hradí zaměstnanec. Pojištěni jsou řidiči. Pro ostatní zaměstnance lze sjednat pojištění individuálně.Bližší informace jsou v KS bod 5.9.13

 

Jak požádat o příspěvek na dětský tábor.

 

Výše příspěvku činí 300kč na den v zimním období jarních prázdnin vyhlášenou pro celou ČR max však 5 dnů tj. 1500kč. v době letních prázdnin max. 200kč/den max. 15 dní tj. 3000kč. Žádost o příspěvek se předkládá do 28.2 pro jarní prázdniny a do 30.6. pro letní prázdniny, vždy před provedením úhrady poukazu. Žádost musí být doložena potvrzením provozovatele tábora o přihlášení dítěte s následujícími údaji: adresa IČ provozovatele, termín a místo konání tábora, cena poukazu, bankoví spojení provozovatele a variabilní symbol. Jednoduše řečeno, údaje (vytištěno tučně) předáte podle data se žádostí personálnímu útvaru, ten poukaz zaplatí a vám strhne částku nad příspěvek do hodnoty poukazu. Příklad: cena tábora je 5000 kč, příspěvek 3000 kč, zaměstnavatel vám strhne 2000 kč.

 

Jak požádat o Flexipass.

                                                                                                             

Právo na poukázky, vzniká zaměstnanci po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v alikvotní výši ode dne nástupu. Podrobnější informace jsou v platné KS pod bodem 5.9.9 str. 49. a 5.9.16 str. 53.

 

Jak rozepsat změny v ZPA 100.

 

V deskách je podrobný rozpis při různých situacích. Pokud tam nic není a vy to neumíte zapište si změny na prázdný papír a ve výpravně Vám s tím poradí. Pokud Vás výpravčí odmítne podejte mě informaci kdy, kde, kolikátého a já to dotáhnu do konce.

 

 

 

Jak vyřídit doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění.

 

Zaměstnanec musí být zaměstnán u zaměstnavatele minimálně 1 rok.

Musí sám zažádat na mzdovém oddělení. Musí být trvale hlášen na území ČR. Příspěvek od zaměstnavatele je podmíněn příspěvkem zaměstnance min.100kč/měsíc srážkou ze mzdy

Bližší podmínky jsou v KS na straně 34 bod 5.6 kde je i v bodu 5.7. Životní pojištění

 

Jak postupovat v případě dopravní nehody.

 

V případě jakékoli nehody volat KGX 6 (srážka dvou a více vozidel, upadnutí cestujícího, konflikt s cestujícím, zranění chodce, apod.)  Nesnažit se dohodnout s majitelem druhého vozu, od toho je dispečer. Při pádu cestujícího nabídnout zdravotnickou pomoc a okamžitě nahlásit KGX 6. Dispečer vám řekne co je potřeba napsat a vyplnit. Nenechte se ukecat protože se může stát, že se dovíte že jste ujeli od nehody.

 

Proražení pneumatiky.

 

Obecně platí že proražení pneu je nehoda. Pokud prorazíte pneu je potřeba se hájit že jste odvraceli větší nebezpečí(střet s chodcem, střet s jiným vozidlem, střet se zvířetem a pod.). Je dobré mít svědka nebo záznam z autokamery. Cenu pneumatiky nehradíte pokud je u Vámi nezaviněné nehody Policie ČR. Pokud jste odvracely nebezpečí a poškodily při tom pneumatiku nejste povinni ji hradit ani platit pokutu.

 

Jak postupovat v případě znečištění oděvu.

 

V případě znečištění od nafty nebo fridexu během výkonu služby nahlásit na KGX a napsat interní sdělení. V případě znečištění na garáži nahlásit ve výpravně. Při mechanickém poškození postupujte obdobně.

 

Různé překážky v práci:

Sick-days:

pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu nejvýše 3 dny KS bod 5.5.15.

 

                                                  Svatba:                                                         

pracovní volno 2 dny s náhradou mzdy KS 5.5.1.

 

Vyšetření nebo ošetření:  

pracovní volno s náhradou mzdy

 

Přerušení provozu nebo zpoždění dopravy:

  pracovní volno bez náhrady mzdy

 

Úmrtí:       

                   pracovní volno s náhradou mzdy 2 dny pokud jde o úmrtí manžela, dítěte,  druha,registrovaného partnera. Při úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka,

 

Doprovod:     

             pracovní volno s náhradou mzdy jde-li o doprovod manžela,druha, nebo dítěte.

 

Přestěhování:     

   bez náhrady mzdy nejvýše 2 dny.

 

     Vyhledání nového zaměstnání:    

    1 půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců. Po dohodě lze sloučit